ที่รอง ฐานรองเครื่องฟอกอากาศ ล้อเครื่องฟอกอากาศ ทุกรุ่น (2H, 2S, 3, PRO, MAX)

XiaoMi Air Purifier Base Steering Wheel ที่รอง ฐานรอง เครื่องฟอกอากาศ ล้อเครื่องฟอกอากาศ ฐานล้อเคลื่อนที่ สำหรับเครื่องฟอกอากาศ XiaoMi ทุกรุ่น (2H, 2S, 3, PRO, MAX)

전용미미에어전용 DIY 바퀴 (해외구매)
상세스펙
DIY 액세서리 / 샤오미공기청정기용 / DIY 바퀴 / 적용모델: 미에어


ติดตั้งฐานรองเครื่องกรองอากาศ XiaoMi ให้สูงจากพื้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเข้าเครื่อง น้ำเข้าบอร์ดไฟซ็อต บอร์ดจ่ายไฟเสียหาย เพื่อจะได้ใช้เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi กันนานๆด้วยฐานรองล้อสำหรับเครื่องกรองอากาศ

บอร์ดภาคจ่ายไฟอยู่ล่างสุดติดกับพื้น จึงมีโอกาสที่น้ำจะเข้าเครื่องและทำให้บอร์ดภาคจ่ายไฟเสียหายได้

Brand: MISOU
ล้อเคลื่อนที่ 360 องศา สำหรับเครื่องฟอกอากาศ MI
DIY  สามารถติดตั้งได้ง่าย ด้วยตัวเอง


อุปกรณ์เสริมเครื่องกรองอากาศ Mi 
ฐานรองเครื่องฟอกอากาศ ล้อเครื่องฟอกอากาศ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแพงวงจรด้วยของเหลว ความชื้น เป็นต้น

ที่รอง ฐานรองเครื่องฟอกอากาศ ล้อเครื่องฟอกอากาศ ทุกรุ่น (2H, 2S, 3, PRO, MAX)

฿488.00 Regular Price
฿298.00Sale Price
กดเลือกรุ่นเครื่องฟอกอากาศ XiaoMi