Forever Young กระเป๋าสตางค์จากเกาหลี ระบบปิด 2 ชั้น (15 ช่อง)

Forever Young (Orignally from Korea) กระเป๋าสตางค์เกาหลี

  • ช่องเสียบบัตรรวม 8 ช่อง
  • ช่องใส่ธนบัตร 2 ช่อง
  • ช่องใส่รูป 2 ช่อง 
  • ช่องแบบไม่มีซิป 2 ช่อง
  • ช่องแบบมีซิป 1 ช่อง

 

ขนาดกระเป๋า: 10cm * 19cm * 2.5cm
 

Shine Bright Like a Diamond

Forever Young กระเป๋าสตางค์จากเกาหลี ระบบปิด 2 ชั้น (15 ช่อง)

฿425.00 Regular Price
฿248.00Sale Price
กดเลือกสีกระเป๋า