เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โซล่าเซลล์ ใบไม้แห่งพลังงานสะอาด

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) สิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 

เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน จุดเด่นที่สำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ นั้นแตกต่างจากผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่นอยู่หลายประการ

  • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่ทำงาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง

  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า

  • มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย

  • ประสิทธิภาพการผลิตคงที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด

  • สามารถออกแบบผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆได้ง่าย จึงทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก

  • ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ

  • เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรี และไม่สิ้นสุด

  • ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร และในอวกาศได้

  • ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นใบไม้แห่งพลังงาน และความหวังของคนทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 ยุคนี้


ตัวอย่างสินค้าจากเซลล์แสงอาทิตย์: https://www.fujisiam888.com/solar-cell

ผู้สนับสนุนข้อมูล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#ไฟโซล่าเซลล์ #โคมไฟโซล่าเซลล์ #ไฟภายนอกอาคาร #รักษ์โลก

157 views0 comments

FUJISiam888 Online

line_14096.png
social_fb_facebook_14206.png

Customer Care

© 2018 - 2021 by FUJISIAM888

Credit

Cards

Track & Trace

SHIPPING

Free Shipping

Free Pickup at Store

RETURNS

Shop with Confidence
Easy Return Policy

QUALITY

Selected

High Quality Product

AFTER SALES

Customer Service

with HEART

OPTIONS

Alternative Payments

(include PayPal)

 

TAX INVOICE

 

 Issue Tax Invoice

(e-bidding)